HT THÍCH MINH CHIẾU

HT THÍCH MINH CHIẾU

11-05-2020

Đăng Trình Dung Thông.

Huế xưa lưu ảnh dòng Hương,
Khai tâm Chủng Tánh, soi đường chân tu.
Ấu niên xuất nguyện dáng từ,
Áo Cà sa Tuệ, chân như nghìn trùng.

Pháp âm vang vọng trầm hùng,
Nối dòng hiển pháp, sáng bừng chân tâm.
Kệ kinh luật ngữ thậm thâm,
An nhiên tịnh trú, nhã tầm ôm kinh.

NGUYÊN thể nối gót đăng trình,
QUẢNG từ rộng lớn, soi nghìn trùng quang.
Ôm Đại Thệ ánh trăng sang,
Dưỡng tu Tánh Phật, nhân gian độ đời.

MINH hành tự chủ thảnh thơi,
CHIẾU soi pháp luật, sáng ngời thi ca.
Ôm Kinh Dạng dịch thiên hà,
Dưỡng tu Tánh Pháp, giữa tà huy say.

HẢI tụ sóng gió trùng mây,
ÂN ngàn hạt nắng, áo Thầy phơi sương.
Ôm Đại Hạnh bút ngát hương,
Dưỡng tu Tăng Thỉnh, khiêm nhường an nhiên.

Áo song tù tọa thiền viên,
Lấy Kinh Tạng Phật, soi niềm Pháp thân.
Truyện Cổ thi hoá Ngọc nhân,
Chấp trì ứng hạnh, nguyện phân ba ngàn.

Du hành Ấn, Mỹ, Âu,sang...!
Tịnh nhiên tu Phước, chuổi tràng lần tay.
Hai mươi năm đại hạnh Thầy,
Tu ba la mật, chép đầy tâm kinh.

Ngẫm nghe sự thế đùa linh,
Ngẫm trong kinh Phật, oai sinh luật hành.
Ngẫm luật tạng nhớ hàng trang,
Ngẫm từ trượng thất, y vàng Như tâm.

Yết Ma cung thỉnh phương thầm,
Tăng Già cầu bạch, chẳng ngần từ minh .
Đốc tình chiếc áo lam tình,
Bản tâm nguyện tiếp, đăng trình dung Thông.

Tăng Già Bản Thệ cung hồng,
Thỉnh cầu ngôi vị, đại đồng chứng minh.
Hội Đồng Giáo Giới tuyên kinh,
Ngài an vị tọa, hồng tình thoát mê.

Mùa Khánh Đản lại trở về,
Chứng tri tâm ấn, chẳng hề gian lao.
An thiền thất tịnh trăng sao,
Niệm danh hiệu Phật, bước vào cõi Thân.

Rõ pháp hành tứ trọng ân,
Du hàng nguyện thệ, nhã trần sắc duyên.
Niết Bàn an tịnh chu viên,
Du hành nguyện độ, như nhiên Thu thần.

A Di Đà Phật, trượng thân,
Liên đài tịnh cảnh, nhạc trần hồng bay.
Tăng Ni Bản Thệ tiễn Thầy.
Hồi quy tịnh giới, đài mây Thầy Về.

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Chiếu
(1932-2020)
- Thượng thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ
- Ân Sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong và ngoài nước trên Thế giới.
- Chứng Minh Đạo Sư Tổ Đình Phật Ân - Đồng Nai.
Thuận tịch an nhiên tại phương trượng Phật An
vào lúc 14:50 phút ngày 07 tháng 5 năm 2020 (nhằm ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý).
Thế thọ: 89 xuân thu.
Hạ lạp : 69 mùa An cư.
- Cung thỉnh Nhục Thân Ngài nhập kim quan, vào lúc: 14 giờ ngày 16-04-Canh tý (ngày 08-05-2020).
- Cung thỉnh Nhục Thân Ngài trà tỳ vào lúc: 07 giờ ngày 19-04-Canh Tý ( ngày 11-05-2020 ). Tại đài hỏa táng - Biên Hoà.
Chúng con Tk Minh Thế, cung kính Bái vọng giác linh Ngài tại Phương trượng Phật Ân, nơi lưu dấu một thời hoằng hoá, và lưu giữ những bài viết, truyện Phật giáo rất hay do Ngài biên soạn.
Chúng con có nhân duyên diện kiến Ngài tại Phật Ân, Quảng Hương Già Lam, vào năm 2007,2015,2017.
Trong những lần như vậy, Ngài huấn thị rất nhiều sách tấn và khuyên dạy Huân tu về Tịnh Độ, hay Thiền Tập.
Ngoài ra, chúng con hay đọc các tác Phẩm trên trang Quảng Đức- Úc Châu.
- Truyện Cổ Phật Giáo -1,2,3,4,5
- Tuyển Tập Văn Tác Bạch- (phai: Pdf)
- Từ Bi.
- Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ.
- Nhẫn Nhục
- Bố Thí
- Vô Thường
- Chữ Tâm
- Trì giới
- Tinh Tiến.
Ngoài những ấn phẩm trên Ngài còn làm thơ, và trước tác những ấn phẩm hiện chưa xuất bản.
Đặt biệt: Ngài được cung thỉnh trong các giới đàn truyền giới, như Yết Ma, Giáo Thọ.
Năm 2017: Đệ Nhất Giáo Thọ A-xà-lê: Hòa Thượng thượng MINH hạ CHIẾU.
Tại Đại Giới Đàn Thiện Minh- Pl: 2561.
Hôm nay chúng con hay tin Ngài xã báo an tường, an trú trong pháp hành, xã huyền thân đi vào cõi vô cung, nhân mùa Khánh Đản đang âm vang giữa hư không cung đón bật Từ Phụ Thích Tôn đản sanh.
Mới thấu hiểu, lời Ngài chỉ dạy: " Thực hành Pháp tu Lục Độ, hộ trì chánh pháp, an trú trong bát chánh, rồi chuyên sâu hành trì Pháp môn Niệm Phật.
Vận hành từ bi tâm giới, nuôi lớn đại nguyện tu học từ nguyên sơ bồ đề tâm, rồi chạm đến con đường Chánh giác, an lạc và thong dong..."

Đức Thế Tôn dạy: "Giáo pháp của Ngài là đến để thấy". Nghĩa là, do Đệ tử của Phật biết lắng nghe, biết học hỏi và biết thực hành giáo pháp của Ngài ngay trong đời sống, nhờ vậy mà thấy được pháp, chứng nghiệm pháp có an lạc một cách thiết thực ngay trong đời sống này và ngay trong cõi đời này.

Không chịu học hỏi, lắng nghe và thực hành giáo Pháp trí tuệ và từ bi của Đức Phật thì cho dù chúng ta có nói về hòa bình và cầu nguyện hòa bình, thì chiến tranh vẫn xảy ra; dù cho chúng ta có ca ngợi tính bất bạo động thì bạo động vẫn xảy ra; dù chúng ta có nói nhiều về bình đẳng thì sự kỳ thị đối xử phân biệt vẫn xảy ra; dù chúng ta có nói nhiều về tự do thì ngục tù vẫn xảy ra; dù chúng ta có nói về sự phát triển bền vững thì sự nghèo đói, lạc hậu và nguy cơ sụp đổ vẫn xảy ra; dù chúng ta có nói nhiều về đạo đức thì tình trạng suy đạo đức vẫn xảy ra…
(Tâm thư Phật đản, PL 2563)
Ôn Dạy trong Tâm Thư, chúng con ghi lại và lưu dấu,lời dạy ấy, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm...!
Kính lạy Ôn...
Nam mô Từ lâm tế Chánh tông Tứ thập tứ thế, Tăng Già Bản Thệ Hội Đồng Thượng Thủ Đệ nhị bảo vị, Húy thượng NGUYÊN hạ QUẢNG, Tự MINH CHIẾU Trưởng lão Hòa Thượng Giác linh tân viên tịch.
Tk: Thích Minh Thế
Bút danh:Hỷ Tâm Hải Triều.
Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
Ngày 10-05-2020.
Ngày Âm Lịch: 18-04 Canh Tý.
Viết tại Phổ Tịnh thiền vi - Hà Nội .
Lúc 23 giờ trong mùa Khánh Đản cung kính cung tiễn Ngài hồi quy bảo sở liên Thuỳ trời Tây cảnh tịnh.

 

 

back-to-top.png