Nghi lễ

Nghi lễ

Nghi thức cúng giao thừa và vía Phật Di Lặc

Nghi thức cúng giao thừa và vía Phật Di Lặc

Đón mừng năm mới để có thêm phần cung kính và ý nghĩa, trang nhà xin giới thiệu nghi thức này mỗi chùa hặc quý Phật tử trì tụng nghi thức này

Xem thêm
NGHI THỨC THỈNH ĐẠI HỒNG CHUNG

NGHI THỨC THỈNH ĐẠI HỒNG CHUNG

Trước khi vào Thỉnh Đại Hồng Chung, Phải hồi 3 hồi Khánh (chuông nhỏ) lại 4 tiếng, rồi tiếp Hồng chung. Thức Hồng Chung 7 tiếng nhỏ và 3 tiếng lớn.

Xem thêm
NGHI THỨC LỄ PHẬT ĐẢN

NGHI THỨC LỄ PHẬT ĐẢN

Cung duy, Trung thiên điều ngự, vô thượng y vương, khai vạn tự ư hung tiền, kim thân tú dị; nhiếp thiên luân ư túc hạ, ngọc tướng trang nghiêm. Thất thất niên...

Xem thêm
back-to-top.png