Chùa Pháp Minh

Phật học

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật không giống với cầu nguyện trong các tôn giáo khác hay trong tín ngưỡng dân gian. Cầu nguyện thông thường là cầu xin, ước muốn...

Xem thêm
Bồ-tát Quán Thế Âm

Bồ-tát Quán Thế Âm

Kinh điển Phật giáo Bắc truyền có hằng hà sa số vị Bồ-tát. Trong đó, Quán Thế Âm là vị Bồ-tát được biết đến nhiều nhất, vì hạnh nguyện và nhân duyên...

Xem thêm
Bồ-tát Thí Vô Úy

Bồ-tát Thí Vô Úy

Mẹ hiền Quán Thế Âm là vị Bồ-tát có hạnh nguyện đại từ, đại bi, thương yêu tất cả chúng sinh muôn loài như người mẹ thương yêu đứa con duy nhất của...

Xem thêm
Công hạnh Quan Âm

Công hạnh Quan Âm

Các kinh ghi công hạnh của Bồ-tát Quan Âm khác nhau. Tùy pháp tu, trình độ hiểu biết sai biệt và nghiệp lực mà cảm nhận về Ngài khác nhau. Đứng trên lập trường...

Xem thêm
Niệm Phật A Di Đà cầu siêu bạt độ chư hương linh

Niệm Phật A Di Đà cầu siêu bạt độ chư hương linh

Hôm nay chúng ta có khóa tu niệm Phật, kèm theo trai đàn chẩn tế bạt độ. Tại sao chúng ta làm như vậy. Khi ta niệm Phật mời gọi tất cả hương linh sanh trên đất...

Xem thêm
Nương theo hạnh nguyện Quán Âm

Nương theo hạnh nguyện Quán Âm

Bồ-tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara) là vị Bồ-tát quen thuộc, gần gũi với mọi tầng lớp tín đồ Phật giáo. Với hạnh nguyện cứu khổ ban vui, lòng từ bi rộng...

Xem thêm
Học hạnh Quan Âm

Học hạnh Quan Âm

Với người học Phật, ai cũng nằm lòng, Đức Quán Thế Âm là vị Bồ-tát mang tinh thần “ban vui, cứu khổ”, có hạnh Lắng nghe và được xưng tụng là “Thí Vô...

Xem thêm
Đối diện bệnh khổ là phương pháp tu

Đối diện bệnh khổ là phương pháp tu

Vì sao gọi bệnh, già, chết là bất như ý? Vì không chúng sinh nào muốn mình bệnh, già và chết. Nhưng bản chất cuộc đời không ai tránh khỏi bệnh, già và chết....

Xem thêm
Con người chân thật nơi chính mình

Con người chân thật nơi chính mình

Tâm không bao giờ xa rời mình nhưng vì chúng ta chỉ lo chạy theo những vọng tưởng điên đảo hay cái dụng của tâm, từ đó sinh ra phiền não. Chính nhờ có tâm nên...

Xem thêm
Lợi ích của Thiền

Lợi ích của Thiền

Trước khi Đức Phật vào đại định, Ngài đã theo học với nhiều thiền giả cùng thời với Ngài. Như vậy, có thể thấy rằng pháp tu thiền đã có trước khi Đức...

Xem thêm
Chánh niệm để hóa giải căng thẳng

Chánh niệm để hóa giải căng thẳng

Nghiên cứu mới nhất của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ cho thấy thanh thiếu niên có mức độ căng thẳng cao hơn so với người lớn (ít nhất là trong những năm ngồi ghế...

Xem thêm
Quán nguyện bốn vị Bồ-tát lớn

Quán nguyện bốn vị Bồ-tát lớn

Lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ-tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu....

Xem thêm
back-to-top.png