Chùa Pháp Minh

Phật học

Cần có thời gian chuyên tu

Cần có thời gian chuyên tu

Ai cũng biết rằng đạo Phật là đạo giác ngộ. Tuy nhiên, sẽ không có ý nghĩa gì nếu sự giác ngộ đó chỉ nằm trong giáo lý, trong lời dạy của Đức Phật, mà...

Xem thêm
Chánh niệm là liều thuốc tốt nhất

Chánh niệm là liều thuốc tốt nhất

Tác giả là Sư cô Chân Đẳng Nghiêm, thế danh là Huỳnh Thị Ngọc Hương, đệ tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tại tu viện Deer Park, bang California, Mỹ. Bài tự...

Xem thêm
Phân biệt giữa Chỉ & Định

Phân biệt giữa Chỉ & Định

Nếu đồng nhất hai phạm trù samatha (Chỉ) với samādhi (Định) làm một - đều dịch là Định/Thiền định, và nếu đồng nhất hai phạm trù vipassanā (Quán) với paññā...

Xem thêm
Sự bảo vệ tốt nhất của chúng ta chính là từ bi

Sự bảo vệ tốt nhất của chúng ta chính là từ bi

Binh lính đã được huấn thị rằng nếu họ không tiêu diệt, họ sẽ bị tiêu diệt. Họ cũng được truyền đạt rằng việc tiêu diệt là đúng đắn bởi vì những...

Xem thêm
Thiền sư Thích Thanh Từ giảng

Thiền sư Thích Thanh Từ giảng

Hôm nay, nhân ngày Đại lễ Phật đản cũng là ngày vui của Tăng Ni và Phật tử, tôi sẽ nhắc lại những đặc điểm nổi bật trong đời sống của Đức Phật. Mong...

Xem thêm
Một số nét tiểu sử Hòa thượng Thích Chánh Pháp.

Một số nét tiểu sử Hòa thượng Thích Chánh Pháp.

Ngài sinh ngày mồng 4 tháng 4 năm Quý Sửu (1913) tại làng An Xuân, xã Quảng Lộc, quận Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, (nay là xã Quảng An, huyện Quảng Điền); trong...

Xem thêm
TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CẢNH (1937-2018)

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CẢNH (1937-2018)

Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Cảnh, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 40. Hòa thượng thế danh Nguyễn Hữu Danh, sinh ngày 12 tháng 11 năm Đinh Sửu (1937) tại...

Xem thêm
back-to-top.png